Timring & byggnadsvård

2017-2019 gick jag en tvåårig timringsutbildning på Sjöviks folkhögskola utanför Avesta. Under näst sista terminen jobbade jag med restaureringsprojekt på olika ställen i Sverige och Norge. Den sista terminen timrade jag en 10 m2 bastu med mellanvägg som mitt avslutningsprojekt. Nedan några bilder på bastubygget och från jobb jag haft före, under och efter utbildningen.

Bastubygge – avslutningsprojekt

Syllen på bastun är på plats.

Tre och ett halvt varv klara. Snart dags för nedplockning av de tre nedersta varven för att kunna timra vidare utan att använda ställning.

Tre varv uppmärkta, nedplockade och upplagrade under plåt.

Sjunde varvet klart och dags för nästa nerplockning.

Bastun är färdigtimrad! Här syns övre delen av bastun med sina tre rösten (gavelspetsar) och de fyrkantiga urtag där åsen ska sitta.


Jobb utfört tillsammans med Bygningskultur Røros AS

Tillpassning av knuten i en syllstock som fick ersättas pga röta.

Syllstocken på långsidan av huset inpassad och klar på huset i Sakrisvollen utanför Röros.

Ersättning av virke som angripits av röta. Inpassning av utbytt del av röstmodern.

Den utbytta delen av röstmodern är på plats.


Jobb utfört tillsammans med Carlséns Bygghantverk

Utbyte av ruttna knutskallar.

Halvsulning av timmervägg.

Tillverkning av skärmtak som väderskydd över en ytterdörr på ett äldre timmerhus.


Jobb utfört tillsammans med Byggkultur i Småland AB

Restaurering av en utsatt gavel på ett korsvirkeshus

Handbilning av snustorrt ektimmer i lampans sken.

Litet konstnärlig frihet får man ta när man jämnar till fogarna på lerbruket.